Vindmøller, brændeovnsrøg og partier, der gik op i røg

Kære læser

Ingen kan berettiget hævde, at dansk politik går underdrejet ind i 2014.

I Herning byråd er arbejdet ved at komme op i omdrejninger, det samme gælder organiseringen af det kommunale arbejde i Enhedslisten, og SF – tragedien eller måske snarere farcen udvikler sig, så det er svært at holde munden lukket. Det er såmænd ikke så meget SFs regerings – exit, der får befolkningen til at måbe. Det er snarere to andre forhold, der slår alle med forbavselse. Dels er der de forhåndværende SF – ministres faneflugt, og de begrundelser, de giver for deres skifte. At Ida Auken føler, at de radikales politik bedre stemmer med hendes værdier, kalder vel mest på medlidenhed, mens Astrid Krags afgang til S vel blot er udtryk for, at hun er den sidste, der har opdaget, at hun ikke er og måske aldrig har været folkesocialist, men socialdemokrat. SF burde betale første kvartal af hendes S – kontingent, hvis ellers forhåndværende ministre betaler det. Nej, så forstår jeg på en måde bedre Ole Sohns exit. Når man mener, at lønmodtagerne skal have lønnedgang i de kommende år til gengæld for, at virksomhederne får et 10 – årigt skattestop, så kan det da kun gå for langsomt med forlade den synkende skude. Men hvorfor vælger manden dog en omvej omkring S. Pladsen ved siden af Karen Jespersen skulle ellers efter sædvanligvis upålidelig kilde være ledig.  Det anden ting, der måtte undre ved SFs nedsmeltning er den forklaring ,som den tilbagevendende ledelse giver for partiets nedtur i vælgermålingerne og afgang fra regeringen. Efter de slagne politikeres  mening, så skyldes problemerne, at SF ikke har været god nok til at forklare sine mange resultater og politik i regeringen. Man bliver helt stum for et kort øjeblik. Hvem f…. tror de vi er? Kontanthjæpsreformen, selskabsskatteletelserne, offentlighedsloven, indgrebet i folkeskolekonflikten og folkeskolereformen og salget af Dong til GS for nu at nævne nogle af de største løftebrud SF har begået, bliver da ikke til god acceptabel politik, fordi SFs ledende minstre havde være mere smurte i munden. Nonsens. SF skal nu vælge en ny formand og ledelse og fred være med det. Men det er da logik for perlehøns, at SF først og fremmest har behov for en selvkritisk analyse af sin egen position og politik. Held og lykke med det!

Arbejdet i byrådet er som sagt ved at komme op i omdrejninger. Beskæftigelsesudvalget har lavet en 4 – trins – raket for indsatsen mod ungdomsarbejdsløsheden og konklusionerne kan drages inden sommerferien. Kontanthjælpsreformen er også her en dark horse. Udvalget skal også tage fat omkring problemerne med langtidsledighed og langtidssygedom. Det er Enhedslistens mærkesager, vi her er inde på. Jeg er parat til at gøre en forskel her.

Byplanudvalget har rigtig meget gang i sagerne og på det seneste møde blev der slået søm i på vindmølleområdet. Aulum og Kølkær kan ånde lettet op, og der bliver ikke inddraget nye vindmølleområder før der er udarbejdet en ny samlet plan. Super. Svæveflycecentret i Arnborg har fået opbakning til renovering og udbygning. Der er lagt en plan for renovering af og indretning af gågaden i 4 faser, og der er sat en endelig stopper for nedrivning af det gl. mejeri i Aulum og et hus i Mindegade 2 i Herning. Der er også enighed om at støtte fredningen af de geometriske haver i Birk og en plan for indretning af parkeringspladser ved Sosu – skolen er sendt i høring. Og så har jeg endda kun omtalt nogle af de mange spændene sager, der behandles i dette udvalg.

Til slut vil jeg omtale nogle partinyheder.

Venstrefløjens nestor Preben Wilhjelm kommer til Herning tirsdag d. 18.03.14 kl. 19.00. Han vil give oplæg til en snak om sin bog “Krisen og den manglende systemkritik”. Han vil også kommentere den aktuelle politiske situation på venstrefløjen. Ifølge forlydender fra de kommuner, hvor han allerede har været, venter der en stor oplevelse for mødedeltagerne. Enhedslisten Herning er arrangør, det er et offentligt møde, og det foregår hos 3F i Birk. Annoncering følger i dagspressen.

Lars Dohn har meddelt, at han ikke genopstiller ved det førstkommende folketingsvalg.

Peter Engsted har meddelt, at han opstiller ved hovedbestyrelsesvalget, der afholdes på Enhedslistens årsmøde i maj.

Jeg håber, vi ses på medlemsmødet tirsdag d. 18. februar. Vi skal blandt andet drøfte principprogram og vælge delerede til delegeretkonferencen i marts. (se indstik i RØD + Grøn februar – nummeret)

Den 6. marts er der ordinær generalforsamling.

Den 03. april er der medlemsmøde med årsmødeforberdelse.

 

 

 

 

Skriv et svar