Lærlingeklausuler, styrket samarbejde mellem kommunalrødderne og i det røde samarbejde

Kære læser

Det er ikke så lang tid siden  jeg skrev sidst, men der er faktisk sket en del i de seneste dage.

Mandag var jeg til møde i byrådets økonomiudvalg og deltog i behandlingen af to dagsordenspunkter. Et meget positivt og et rigtig “lorte-punkt” (undskyld sprogbrugen, men det er et passende udtryk). Vi drøftede høringssvarene vedr. besparelserne på handicap- og psykiatriområdet.  Der er indkommet mange seriøse argumenter og yderst relevante spørgsmål fra bestyrelser, personalegrupper og tillidsrepræsentanter, og byrådet bør være stolte af og visse respekt for, at vi har så kvalificerede ansatte, pårørende og tillidsrepræsentanter på disse områder. Besparelserne gør virkeligt ondt, og det mindste, vi kan gøre, er at give ordentlige ærlige svar på høringsvarene. Av!

Omvendt forholder det sig i forhold til indførelse af lærlingeklausiuler. Jeg var en smule skeptisk over for budgetforligets vage formulering, men desto mere glædeligt er det, at udmøntningen nu faktisk bliver rigtig fornuftig. Byggeriets arbejdsgivere og DA kan ikke lide det, så den er god nok. Hvor mange lære- og praktikpladser, der kommer ud af det, er svært at sige, men det bliver helt sikkert til en del. Super!

Regionsbestyrelsen har udarbejdet forslag til diskussion af en evt. ansættelse af en tværkommunal organisationssekretær her i Midtjylland. Materiale og tidsplan er udsendt til afdelingerne. Der er indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde d. 01. juni, hvor sagen skal behandles. Jeg har taget initiativ til stiftelsen af et netværk for byrådsmedlemmer m. fl. for de 18 kommuner i region midts område.

Indskud: Semifinalerne i ishockey er i gang. Rødspætterne fra Fredeikshavn fik bøllebank i tirsdags, og jeg var der. Kæden med slovakkere og tjekker spillede outstanding. Det er bedst af 7 så der er langt igen.

I går var der et langt beskæftigelsesudvalgsmøde med rundvisning på Godsbanegades jobcenter. God oplevelse. Vi vedtog flere ekstra – tilbud, der kan støtte op om de unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesvalg og jobsøgning. Vi arbejder os møde for møde igennem ungdomsarbejdsløshedsområdet, og jeg synes, der er lydhørhed.

Bestyrelsesmødet i aftes foregik på rådhuset, og det er fint, at vi nu er 5. Vi nåede utroligt meget. Der er ikke grund til den store diskussion om principprogrammet og årsmødet, for vi er stort set enige om det hele.  Enhedslisten i Herning er placeret solidt på partiets venstrefløj, og vi tror også, at årsmødets store flertal vil placere sig der.

Bestyrelsen forholdt sig til stort og småt. Jeg er indvalgt i KLs repræsentantskab. Vi indstiller til medlemsmødet, at PE og JEV deltager i regionsrepræsentantskabsmødet 01. juni; Casper, Peter og Jørn deltager på årsmødet; Peter og Casper bliver folketings – valgorganizere; Casper deltager i organizerkursus; Peter deltager i møde om folkeskolereformen;  Jørn deltager i budgetseminar i august; Peter og Jørn kontakter Herning Fo. vedr. interview ultimo maj; vi holder off. møde i efteråret og på næste møde drøfter vi hverve- og aktivietskampagne for passive og nye medlemmer. Vi vedtog datoer for de næste 4 bestyrelsesmøder. Jakob Sølvhøj deltager på medlemsmødet den 03. april, og vi beder ham orientere om principprogramdebatten i hovedbestyrelsen, og vil drøfte det kommende folketingsvalg med ham. Vi glæder os meget til hans besøg. Det ser iøvrigt ud at folketingssekretariatet har styr på organiseringen af en kommende valgkamp.

Alle bedes læse det fremragende notat, vi har modtaget fra folketingsgruppen vedr. kontanthjælpsreformen. Kvaliteten holder i forhold de notater, vi tidligere har modtaget vedr. ældreområdet og sociale klausuler. Det er rigtig godt. Vi vil bruge kontanthjælpsnotatet pro – aktivt,  lige som vi fortsat har sociale klausuler i bageovnen.

EU – valget. Vi drøftede plakatopsætning, gågadeaktiviteter og debatindlæg. Vi mangler squ lidt information fra centralt hold. Hvad er på vej, og hvilken støtte vil vi få?

Kommende debattemaer er  skolestrukturen i Herning og øvrige budgettemaer.

Til sidste lidt muntert: farcen om cityforeningens økonomiske morads fortsætter. Avisreferatet fra deres generalforsamling gav indblik i Hernings svar på Krysters Kartel. Det er derimod ikke specielt sjovt, at foreningen ikke har leveret varen og tilsyneladende tror, at  deres favorable vilkår er en selvfølge. Det er squ ikke så mærkeligt, at butikssituationen i midtbyen sejler med huslejer ud af kontrol og manglende medlemshvervning. Man må håbe, at den nye bestyrelse får styr på husejere og butiksindehaverene i midtbyen, ellers må de sættes under kommunal aktivitetsadministration.

 

 

Skriv et svar