Hvad sker der for Corydon og Vilhelmsen?

Kære læser

Jeg kommer snart til det. Altså fortæller lidt om byrådsarbejdet, men jeg må altså have luft først. Hvad sker der i regeringen? Hvordan fanden kan man ikke bare ignorere kendsgerningere, men også regeringens eget vælgergrundlag og grundlæggende politiske værdier. En centrum – venstreregering sælger da ikke væsentlige dele af den vitale nationale infrastruktur til profitjægere og skattefuskere, hvis den tænker sig om. Men den siddende regering gør. Dong contra Goldman Sachs – Bjarne Corydon contra Frank Åen. Men ikke blot det. SFs eget bagland er i oprør og den erfarne socialdemokratiske politiske elite og baglandet generelt siger fra, så det kan høres. Ud over Blå Bjarnes manglende personlige kompetencer – fraværet af selvindsigt og empati – så må forklaringen være den enkle, at regeringen er træt af at være regering. Den byrde kan den hurtigere end den selv tror det  blive befriet for. Løkke og Hjort Frederiksen, samt den danske og internationale storkapitals klarkører ser på med slet skjult tilfredshed. Enhedslisten er det troværdige bolværk mod neoliberalismens hærgen  langt ind i regeringen og det danske samfund, men desværre er bolværket ikke højt nok til at inddæmme og hindre, at liberalismen æder bid for bid af vor nationale suverænitet og ejerskab til vort lands produktionsapparat. Politisk og økonomisk. Regeringen skal ikke have et mistillidsvotum for den klarer helt selv at rive fundamentet væk under sin egen eksistens. Det ville være dejligt, hvis vi kunne forhindret regeringens fald og en Venstre – regerings fremkomst. Men  Bjarne, Annette , Merethe og Helle vil ikke lytte. Regeringen fører en politik, der er så blå, at de ikke kan løsrive sig fra de rå kapitalistiske drenge. Goldman Sachs, – så bliver det squ ikke meget værre. GS skjuler profitten i skattely. Gad vide om ikke også Dongs ledelse, der skal præmieres med 1,5 mia. kr. bonuskroner for at sikre brandudsalget, nok skal forstå at fjerne deres ekstra – indtægter fra skattevæsenets radar.

Så er Herning byråd trods alt et noget fredeligere sted at befinde sig. Men blå zone er det godt nok også. Det har ikke vist sig så meget i selve byrådssalen endnu, hvor gårdsdagens byrådsmøde primært handlede om at lande planlægningssager, der er overleveret fra sidste byrådsperiode. I udvalgene er arbejdet præget af introduktion og planlægning af den kommende tids arbejde. Men roen varer nok ikke længere end til byrådskonferencen i april. Her skal der følges op på temaerne i budget 2014 og drøftes ønsker til budget 2015. Det bliver spændende og på vores baggrundsgruppemøde i mandags, drøftede vi da også tingene i det perspektiv. For os er det specielt på områderne byplan, beskæftigelse, folkeskolen og børnepasningen, at vi skal forsøge at påvirke beslutningerne og stille forslag. Men der er da også temaer fra sundheds- og socialområdet, der har vores opmærksomhed. A’propos det, så er ældremillionerne fra statens budget 2014 på vej mod kommunerne. 14,6 millioner kan Herning søge om og få bevilget pr. år i perioden 2014 – 2018. Jeg har noteret mig, at borgmesteren allerede i mandags udtalte sig om sagen til avisen. Det er jo interessant al den stund, at sagen ikke har været forelagt alle byrådets partier og tilsyneladende heller ikke skal behandles i byrådet før ønskerne formuleres og sendes til regeringen. Jamen, hvis det er sådan ting foregår, så må man jo indrette sig efter det og Enhedslisten har under alle omstændigheder konkrete ønsker til, hvordan pengene skal anvendes. Den sag vender jeg tilbage til.

Lørdag mødes alle Enhedslistens byrådsmedlemmer og regionsrådsmedlemmer hos 3F i Horsens. Vi skal vælge medlemmer til KLs og DRs bestyrelser, samt et nyt landsarbejdsudvalget. Det kommer jeg tilbage til næste onsdag. Rimeligt spændende valg er det jo.

Ha’ en fortsat god uge.

 

Skriv et svar