Generalforsamling og fantastisk møde med Preben Wilhjelm

Kære læser

De seneste to uger har for mit vedkommende været præget af 3 politiske begivenheder. Generalforsamling i Enhedslisten, byplanudvalgsmøde og et fantastisk møde i går aftes med venstrefløjens nestor Preben Wilhjelm.

Generalforsamlingen forrige torsdag blev en dejlig oplevelse, og den blev dagen efter dækket indgående i Herning Folkeblad. Referat bliver lagt på vores hjemmeside. Lars berettede først fra livet på Christiansborg, og herefter var det min tur til at fortælle om byrådsarbejdet. Aktuelt omtalte jeg besparelserne på handicap og psykiatriområdet, renovering af almennyttigt boligbyggeri og beskæftigelsessituationen. Hvad angår det første så er reaktionerne begyndt at indfinde sig fra omgivelserne, og de er efter min opfattelse velkomment. Lad mig slå fast i forhold til renovering af det almenyttige byggeri, at det støtter vi helt og aldeles. Vi mener blot, at det skal ske i et tempo så økonomien kan følge med, og så de lokale og regionale håndværkere kan tilgodeses. Vi drøfter snarest sagen med S og SF, samt boligforeningerne.   Beskæftigelsessituationen er stort set ændret her i begyndelsen af 2014 i forhold til efteråret 2013. Jeg glæder mig over, at arbejdet i beskæftigelsesudvalget er fokuseret på at nedbringe ungdomsledigheden markant. Resultaterne skulle gerne begynde at komme i 2. halvår 2014. Jeg skrev i sidste uge en artikel om “Kontanthjælpsreformens udfordringer”. Du kan se artiklen på vores hjemmeside.

På afstand har jeg fulgt generalforsamlingen i Herningegnens Lærerforening. Foreningen havde rekordtilslutning til deres generalforsamling ,og det er bare flot. Jeg og Enhedslisten er meget enige i budskabet fra lærerkredsen og dens medlemmer. Der er nødt til at ske noget, der skaber anderledes ordentlige vilkår for udvikling af lærerarbejdet. Næste halvleg udspilles på byrådets budgetseminar.

Peter Engsted fremlagde en flot beretning på Enhedslistens generalforsamling. I fokus var bl. a. diskussionen om nyt principprogram. Der blevet givet fuld opbakning til hovedbestyrelsens skrivegruppeforslag. Efterfølgende har Peter og Casper deltaget i et delegeretmøde, og her skete der det glædelige, at der blev givet stor opbakning til HB – forslaget. Det leninistiske tankegods vil blive fjernet, som en del af Enhedslistens principgrundlag og vision. Årsmødet i maj ser helt klart ud til at ville bekræfte denne politiske linie.

Børnecheck og social dumping. Regeringen vil have opbakning til, at udenlandske arbejdere i Danmark skal have ret til at få udbetalt børnecheck til deres børn, der opholder sig i hjemlandet. Snart følger lignende krav vedr. dagpenge, boligstøtte og hvad ved jeg. De indre marked er udlevelsen af en våd neo – liberal drøm. Lønninger langt under dansk overenskomstniveau skal kunne suppleres af danske arbejdsmarkeds- og velfærdsydelser. Det bliver heldigvis ikke med Enhedslistens støtte. Regeringen er nødt til at forstå, at forudsætningen for at kunne give udenlandske arbejdere danske velfærdsydelser, er en massiv effektiv indsats mod social dumping af løn- og arbejdsforhold. Herunder indførelse af kædeansvar. Det må og skal der ikke herske tvivl om. Og så kræver det jo også langt større klarhed over, hvad der udløser velfærdsydelserne.

Byplanudvalget er så småt gået igang med at forme processen med at udvikle vision 2020 for Herning Midtby. Det er et utroligt vigtigt arbejde, som jeg glæder mig til at være en del af. Ja, og så begynder tankerne om indretningen af en ny banegårdsplads at tage form.

Byrådsseminaret i begyndelsen af april nærmer sig. Skolestrukturen bliver et af de vigtigste emner. Også her venter en spændende debat.

I morgen skal jeg deltage i KLs årsmøde i Ålborg. Indlagt i programmet er partiernes gruppemøder. Det er første gang, at Enhedslisten har en markant placering i KLs struktur med bestyrelsesmedlem Jesper Kiel og medlemmer af centrale KL – udvalg. I forhold til formandens beretning er tiden inde til, at Enhedslisten giver sit besyv med. Det er ikke sikkert, at det kommer til at gå helt stille af.

Og så tilbage til i aftes. Mødet med Preben Wilhjelm blev en ubetinget succes og fantastisk oplevelse. PW gav en levende og vidende gennemgang af sin pamflet “Krisen og den udeblevne systemkritik”. Der blev uddelt lige højre til revolutionære vrangforestillinger, og PWs argumentation for, at systemet må laves grundlæggende om og kapitalismen afskaffes stod stærkt og troværdigt. PW er årgang 1935. Jeg kom til at tænke på, at det er næsten også nødvendigt, når man skal nå at blive så vidende og velformuleret. Men man skal ikke tage fejl. Der ligger usædvanlig flid og grundighed bag synspunkterne. Vi gik derfra med indtrykket af, at vi havde været til møde med et dejligt menneske og en levende legende. Ole har taget nogle dejlige billeder fra aftenen, og nogle af dem kommer snart på hjemmesiden.  Man har lyst til at sig tak for oplevelsen. Det sker squ ikke ret tit, at man får præsenteret en så gennemført troværdig samfundsanalyse.  Tak til 3F for lån af det dejlige lokale.

 

Skriv et svar