3 kommunalpolitiske fokusområder

Kære læser

De kommende måneder bliver rigtig spændende for Enhedslistens kommunalpolitiske baggrundsgruppe. Vi har 3 særlige områder, som vi skal have  drøftet nøjere og udmønte i konkret spørgsmål og forslag. Folkeskolereformen træder i kraft til august og planlægningen er i gang i kommunen og på skolerne. I Enhedslisten er vi meget opmærksomme på udmøntningen. Har man fået etableret de lærerarbejdspladser på skolerne, der er bekov for? Hvilke retningslinier er der opstillet for lærernes ugentlige tilstedeværelse? Hvor meget tid er de afsat til lærernes forberdelse af undervisningen? Disse spørgsmål vil vi have belyst og følge op på. Dertil kommer selvfølgelig hele skolestrukturdiskussionen.

Vindmølleindustriens jagt efter nye områder til opstilling af nye kæmpevindmøller har byplanudvalget nu sat en foreløbig stopper for. Der er sendt et klart signal i forhold til bygningsentreprenørernes ønsker om nedrivning af bevaringsværdige bygninger. I Aulum hovedgade, Mindegade og Vestergade er der sagt nej til nedrivning. Rigtig godt . Byrådet har besluttet at udarbejde en Vision 2020 for planlægningen af Herning midtby. Det arbejde vil få Enhedslistens fulde opmærksomhed.

Beskæftigelsesområdet er gået ind i år et med kontanthjælpsreformen, de vanvittige dagpengeregler, der betyder at tusindvis af ledige bliver smidt ud af systemet, samt sygedagpengereglernes rådighedsbestemmelser og faldgrænser. 3 væsentlige områder, der skal på byrådets dagsorden i 2014. Det er Enhedslisten garanten for.

I Enhedslisten intensiveres diskussionen om nyt principprogram og dobbeltmedlemsskab. Peter og Casper er valgt til delegeretkonferencen i marts. Læs Rød + Grøn i næste uge, hvor hovedbestyrelsens forslag genudgives med indarbejdede ændringsforslag. I Herning afdelingen støtter vi dette forslag.

Husk generalforsamlingen d. 6. marts kl. 19.00 i Huset Nørregade 7.

 

 

 

Skriv et svar