Månedsarkiv: april 2014

Skolestrukturdebatten skudt igang & kampen om udbud

Kære læser

Vi havde et rigtig godt medlemsmøde i torsdag, dog med for få deltagere. Jakob Sølvhøj deltog og gav et nuanceret og spændende oplæg med vægten på den aktuelle økonomisk politik, principprogramdebatten og årsmødet. Jakob er medlem af hovedbestyrelsen og FOAs daglige landsledelse. Vi føler os meget priviligerede af at have Jakob som spidskandidat i vestjysk storkreds, og vi vil kæmpe for, at det fortsætter efter årsmødet. Vi aftalte, at vi i juni måned seriøst skal i gang med at planlægge næste folketingsvalg samme med Jakob og de øvrige afdelinger i valgkredsen. Forhåbentligt er både Jakob og Peter hovedbestyrelsesmedlemmer efter årsmødet.  Peter, Casper og jeg deltager på årsmødet. Flest stemmer ved urafstemningen af folketingskandidater fik Pelle Dragsted, Jakob Sølvhøj, Finn Sørensen, Niels Rohleder og Stine Brix.

Mandag og tirsdag har jeg deltaget i byrådets budgetkonference i kongrescentret. Det var en god oplevelse. Hovedemnerne var kommunens økonomi, skolestrukturen, skolen i øst, udbud og Time World.   Men også Vision 2020 for Herning midtby, akutteam på sundhedsområdet, klimaforandringer og vandplan og det gl. bibliotek var på dagsordenen.

Skolen i øst har bred opbakning, men vi skal nu kort fortalt have syn for sagen. Vi har ikke 300 mio. kr. så vi vil gerne se, hvordan en skole incl. multihal vil se ud til 200 mio. kr. Herefter vil daginstitutionsområdet skulle kobles på.

Vi har fået en skolestrukturrapport med bilag på tilsammen ca. 400 sider. Udmærket materiale og udmærket gennemgang. Efter påske og en måned frem vil debatten bølge i byrådsregi incl. baglandene, og så må vi se, hvem der vil være med til hvad. Vi koordinerer med S og SF, men jeg ved ikke, om vi kan blive enige.      I Enhedslisten har vi vedtaget 6 mål og pejlemærker, og vi vil forfølge og fremføre i debatten. Alle på skolerne og i partierne må forsøge at besvare nogle centrale spørgsmål om, hvordan vi sikrer en høj faglig kvalitet, udviklingen af stærke faglige miljøer i personalegruppen,  brede i elev og forældregruppen på alle skoler, at de fastsatte mål for inklusion kan opfyldes og i det hele taget sikrer, at skolereformen kan blive en succes i Herning Kommune. Skolestrukturen sikrer ikke, at disse spørgsmål kan besvares positivt. Som ordet siger er skolestrukturen jo blot en struktur. Det er indholdet, det handler om med fokus på gode læreprocesser med elever og lærere som aktører. Men skolestrukturen kan hæmme eller fremme, at vi kan udvikle den gode skole. Hvordan synes vi skolestrukturen understøtter den gode udvikling i dag, hvilke ændringer skal der til for at komme fornuftigt videre, og hvordan vil strukturanalysens fakta – del influere på vores muligheder for at nå og gøre det ideelle? Spændende ikk’ og debatten starter om lidt.

Ishockeyfinalerne fortsætter i bedst af 7 i påsken, Klitmøller kalder, og i morgen er der generalforsamling i Historisk Forening. Jeg skriver dagbog igen i uge 18. Inden da har jeg deltaget i byplanudvalgsmøde, beskæftigelsesudvalgsmøde, KLs repræsentantskabsmøde, landskommunalgruppen, afdelingsbestyrelsesmøde og briefinger om skolestrukturen. Ha’ en godt ferie!

 

Markeringer i byrådet & vi ruster os til byrådets 1. budgetseminar

Kære læser

Vores kommunalpolitisk baggrundsgruppemøde i mandags fik afgørende betydning for mine markeringer på tirsdagens byrådsmøder. Vi fik opstillet nøglepunkterne i mine indlæg om henholdsvis lærlinge- og praktikpladsaftalen, samt besparelsen på handicap- og psykiatriområdet. Oven i det fik vi talt om pejlemærker for partiet i den kommende byrådsdiskussion om folkeskolereformen og skolestrukturen. Det er da ikke så ringe et resultat af 3 timers konkret arbejde en mandag aften.

Dagens omdelingsavis giver en bred dækning af byrådsmødet, og jeg kan da vist sige, at jeg har fået min del af dækningen. Herligt. Jeg håber ikke mindst, at min 4 – punkts- argumentation for at deltage i aftalen på handicap- og psykiatriområdet bliver læst. Den indeholder jo også en vigtig fodnote, hvor jeg fremhæver misbrugsområdet og bofællesskaberne for unge med psykiskiske udfordringer.

Også avisomtalen om indførelse af klausuler på praktikplads- og lærlingeområdet er vigtig. Det er meget tilfresstillende, at vi er med i den aftale. Jeg uddelte også nogle håndmadder til Dansk Byggeris direktør, der har vendt sig mod aftalen med 2 klokkerene fejlinformationer og fornærmede udtalelser, hvor han antyder, at DB vil nedtone sit engagement  i samarbejdet. Byggeklodsmajoren har da helt mistet kontrollen over sin verbale sømpistol.

Før byrådsmødet i går fik byrådet en kort introduktion til folkeskoleområdet. Den var meget faktaorienteret og på byrådets budgetseminar på mandag – tirsdag i næste uge følger en yderligere problemformulering. Indfasningen af folkeskolereformen og skolestrukturen kommer til grundig debat, men det er ikke her, der skal slås søm i. Det går for alvor løs efter påske og en måned frem. Spændende. Enhedslisten er parat til at gøre en forskel.

Byrådseminaret indeholder andre spændende temaer. Bl. a. Time World, udlicitering (!), den gamle biblioteksgrund, vision 2020 for bymidten m. m. Jeg var i forbindese med min byrådsopstilling lidt i tvivl, om jeg kunne finde motivationen til en fortsat politisk kamp i første række. Jeg må konstatere, at min skepsis var totalt ubegrundet. Enhedslistens Herning – afdeling er parat, jeg er parat.

Vi har medlemsmøde i morgen aften. Jakob Sølvhøj deltager. Det glæder vi os alle til. Der er urafsteming med opstilling af folketingskandidater, diskussion af der kommende valg til hovedbestyrelsen og årsmødet. Jeg vil søge opbakning til pejlemærkerne for det kommende arbejde i byrådet med folkeskoleproblematikken. Jeg håber bare vi ses.

Paradigmeskifte. Herning Blue Fox er i årets ishockeyfinale. Jeg vil være på lægterne. SønderjyskeE er en skarp modstander, men de skal også være skarpe, hvis de skal slå os. Det bliver ikke en oplevelse for folk, der ikke kan lide nærkontakt og vilje til sejr. Jeg glæder mig helt vildt. Ishockey er et meget strategisk spil i et forrygende tempo, og skøjteløbet er afgørende. Men vilje slår teknik.

I næste uge er der generalforsamling i Historisk Forening i Herning. Vi mangler bestyrelsesmedlemmer. Tænk over det. Erik, Finn og jeg sidder i bestyrelsen og lokalhistorie er fedt. Den 10. maj er der udflugt til  Hvidsten Kro g Fyrkat med foredrag undervejs. Et af mange gode arrangementer i foreningen.