Månedsarkiv: februar 2014

Synliggørelse

Kære læser

Det har været en travl uge og næste uge bliver lige så travl med byrådsmøde, baggrundsgruppemøde, møde hos FOA, på Skarrildhus med LO og generalforsamling. Først skal jeg dog lige deltage i Enhedslistens kommunalpolitiske landsledelsesmøde på søndag. Herligt.

Jeg har brugt tiden i dag på at skrive 3 debatindlæg til Herning Folkeblad. Et som svar på Kristian Jensens ideologiske propagandaindlæg om udbud (er sendt), et om folkeskolereformen og lærerne, samt et om kontanthjælpsreformens regler om uddannelsesydelse og gensidig forsørgelsespligt. Indlæggene kan snart læses på Enhedslisten Hernings hjemmeside og Face Book.

Byrådsmødet på tirsdag har 2 særligt interessante punkter. Jeg skal holde debuttale om vindmølleproblematikken (punkt 102 – 103) og også sige lidt om ældrepuljen (punkt 110). Ellers en uproblematisk dagsorden.

Jeg har netop læst hovedbestyrelsens 2. udkast til nyt principprogram. Udmærket papir. Peter og Casper tager til delegeretkonferencen søndag d. 9. marts.

Hoveddiskussonen i byrådskredse netop nu må siges at være kommende besparelser på handicap- og psykiatriområdet. Av min arm. Tingene drøftes på lukkede møder (altså ikke for mig) netop nu, så jeg vil ikke skrive så meget her, men beslutning følger på byrådsmøde 01. april, og der er tale om et alt for stort tocifret millionbeløb.

Jeg skal da ellers love for, at SFs nye formand er i gang med en større bodsgang. Selv hemmelige socialkammerater burde være misundelige. Jamen, der er squ også meget, at SF har grund til at fortryde. Folkeskolelockouten, kontanthjælpsdeformen, Dong – salget og må jeg foreslå man tilføjer offentlighedsloven, flex- og førtidsreformen, SU – reformen, dagpengereformen, folkeskolereformen (nå nej, den har de jo lige bekræftet det gode i ved at indgå en aftale om erhvervsskolerne). Når SF løber tør for emner til bodsvandringen må de endeligt sige til, så skal jeg nok komme med flere. Nej, jeg tager chancen. SF bør også lige undskylde tilslutningen til EUs finanspagt og konvergenskrav – det haster.

Husk generalforsamlingen d. 06. marts kl. 19.00

Husk mødet med Preben Wilhjelm d. 18. marts hos 3F i Birk.

God week – end.

 

3 kommunalpolitiske fokusområder

Kære læser

De kommende måneder bliver rigtig spændende for Enhedslistens kommunalpolitiske baggrundsgruppe. Vi har 3 særlige områder, som vi skal have  drøftet nøjere og udmønte i konkret spørgsmål og forslag. Folkeskolereformen træder i kraft til august og planlægningen er i gang i kommunen og på skolerne. I Enhedslisten er vi meget opmærksomme på udmøntningen. Har man fået etableret de lærerarbejdspladser på skolerne, der er bekov for? Hvilke retningslinier er der opstillet for lærernes ugentlige tilstedeværelse? Hvor meget tid er de afsat til lærernes forberdelse af undervisningen? Disse spørgsmål vil vi have belyst og følge op på. Dertil kommer selvfølgelig hele skolestrukturdiskussionen.

Vindmølleindustriens jagt efter nye områder til opstilling af nye kæmpevindmøller har byplanudvalget nu sat en foreløbig stopper for. Der er sendt et klart signal i forhold til bygningsentreprenørernes ønsker om nedrivning af bevaringsværdige bygninger. I Aulum hovedgade, Mindegade og Vestergade er der sagt nej til nedrivning. Rigtig godt . Byrådet har besluttet at udarbejde en Vision 2020 for planlægningen af Herning midtby. Det arbejde vil få Enhedslistens fulde opmærksomhed.

Beskæftigelsesområdet er gået ind i år et med kontanthjælpsreformen, de vanvittige dagpengeregler, der betyder at tusindvis af ledige bliver smidt ud af systemet, samt sygedagpengereglernes rådighedsbestemmelser og faldgrænser. 3 væsentlige områder, der skal på byrådets dagsorden i 2014. Det er Enhedslisten garanten for.

I Enhedslisten intensiveres diskussionen om nyt principprogram og dobbeltmedlemsskab. Peter og Casper er valgt til delegeretkonferencen i marts. Læs Rød + Grøn i næste uge, hvor hovedbestyrelsens forslag genudgives med indarbejdede ændringsforslag. I Herning afdelingen støtter vi dette forslag.

Husk generalforsamlingen d. 6. marts kl. 19.00 i Huset Nørregade 7.

 

 

 

Vindmøller, brændeovnsrøg og partier, der gik op i røg

Kære læser

Ingen kan berettiget hævde, at dansk politik går underdrejet ind i 2014.

I Herning byråd er arbejdet ved at komme op i omdrejninger, det samme gælder organiseringen af det kommunale arbejde i Enhedslisten, og SF – tragedien eller måske snarere farcen udvikler sig, så det er svært at holde munden lukket. Det er såmænd ikke så meget SFs regerings – exit, der får befolkningen til at måbe. Det er snarere to andre forhold, der slår alle med forbavselse. Dels er der de forhåndværende SF – ministres faneflugt, og de begrundelser, de giver for deres skifte. At Ida Auken føler, at de radikales politik bedre stemmer med hendes værdier, kalder vel mest på medlidenhed, mens Astrid Krags afgang til S vel blot er udtryk for, at hun er den sidste, der har opdaget, at hun ikke er og måske aldrig har været folkesocialist, men socialdemokrat. SF burde betale første kvartal af hendes S – kontingent, hvis ellers forhåndværende ministre betaler det. Nej, så forstår jeg på en måde bedre Ole Sohns exit. Når man mener, at lønmodtagerne skal have lønnedgang i de kommende år til gengæld for, at virksomhederne får et 10 – årigt skattestop, så kan det da kun gå for langsomt med forlade den synkende skude. Men hvorfor vælger manden dog en omvej omkring S. Pladsen ved siden af Karen Jespersen skulle ellers efter sædvanligvis upålidelig kilde være ledig.  Det anden ting, der måtte undre ved SFs nedsmeltning er den forklaring ,som den tilbagevendende ledelse giver for partiets nedtur i vælgermålingerne og afgang fra regeringen. Efter de slagne politikeres  mening, så skyldes problemerne, at SF ikke har været god nok til at forklare sine mange resultater og politik i regeringen. Man bliver helt stum for et kort øjeblik. Hvem f…. tror de vi er? Kontanthjæpsreformen, selskabsskatteletelserne, offentlighedsloven, indgrebet i folkeskolekonflikten og folkeskolereformen og salget af Dong til GS for nu at nævne nogle af de største løftebrud SF har begået, bliver da ikke til god acceptabel politik, fordi SFs ledende minstre havde være mere smurte i munden. Nonsens. SF skal nu vælge en ny formand og ledelse og fred være med det. Men det er da logik for perlehøns, at SF først og fremmest har behov for en selvkritisk analyse af sin egen position og politik. Held og lykke med det!

Arbejdet i byrådet er som sagt ved at komme op i omdrejninger. Beskæftigelsesudvalget har lavet en 4 – trins – raket for indsatsen mod ungdomsarbejdsløsheden og konklusionerne kan drages inden sommerferien. Kontanthjælpsreformen er også her en dark horse. Udvalget skal også tage fat omkring problemerne med langtidsledighed og langtidssygedom. Det er Enhedslistens mærkesager, vi her er inde på. Jeg er parat til at gøre en forskel her.

Byplanudvalget har rigtig meget gang i sagerne og på det seneste møde blev der slået søm i på vindmølleområdet. Aulum og Kølkær kan ånde lettet op, og der bliver ikke inddraget nye vindmølleområder før der er udarbejdet en ny samlet plan. Super. Svæveflycecentret i Arnborg har fået opbakning til renovering og udbygning. Der er lagt en plan for renovering af og indretning af gågaden i 4 faser, og der er sat en endelig stopper for nedrivning af det gl. mejeri i Aulum og et hus i Mindegade 2 i Herning. Der er også enighed om at støtte fredningen af de geometriske haver i Birk og en plan for indretning af parkeringspladser ved Sosu – skolen er sendt i høring. Og så har jeg endda kun omtalt nogle af de mange spændene sager, der behandles i dette udvalg.

Til slut vil jeg omtale nogle partinyheder.

Venstrefløjens nestor Preben Wilhjelm kommer til Herning tirsdag d. 18.03.14 kl. 19.00. Han vil give oplæg til en snak om sin bog “Krisen og den manglende systemkritik”. Han vil også kommentere den aktuelle politiske situation på venstrefløjen. Ifølge forlydender fra de kommuner, hvor han allerede har været, venter der en stor oplevelse for mødedeltagerne. Enhedslisten Herning er arrangør, det er et offentligt møde, og det foregår hos 3F i Birk. Annoncering følger i dagspressen.

Lars Dohn har meddelt, at han ikke genopstiller ved det førstkommende folketingsvalg.

Peter Engsted har meddelt, at han opstiller ved hovedbestyrelsesvalget, der afholdes på Enhedslistens årsmøde i maj.

Jeg håber, vi ses på medlemsmødet tirsdag d. 18. februar. Vi skal blandt andet drøfte principprogram og vælge delerede til delegeretkonferencen i marts. (se indstik i RØD + Grøn februar – nummeret)

Den 6. marts er der ordinær generalforsamling.

Den 03. april er der medlemsmøde med årsmødeforberdelse.